‘Mehdi’ konusu tartışılırken benim aklıma gelenler…

33
Armageddon; Kıyamet Savaşı..
Reklam

‘Mehdi’ konusu önemlidir.

Museviler uzun yıllar ‘Mesih’ adını verdikleri bir kurtarıcı beklediler; kendi aralarından yeni bir peygamber –Hz. İsa– geldi; Hz. İsa’nın peygamberliğini kabul eden ilk Hıristiyanlardan başlayarak onu ‘kurtarıcı’ bilenler kendisinden ‘İsa Mesih’ diye de söz ettiler; ama Museviler Hz. İsa’nın ‘Mesih’ olduğunu kabul etmedi.

Hala ‘Mesih’ bekler dindar Museviler…

Onların etkisi altına giren kalabalık bir Hıristiyan kitle var ABD’de; onlar bu etki altında ‘İsa Mesih’ inancından vazgeçip kendileri de Museviler gibi esas Mesih’in kıyametten önce geleceğini itikat olarak benimsemiş bulunuyorlar.

Gelecek ve bütün dünyayı ‘Judeo-Christian’ yapmayı amaçlayan kıyamet savaşına sürükleyecek…

‘Evanjelist’ sözcüğü bunu ifade ediyor. ‘Evanjelist’ demek, Hıristiyan olduğu halde Hz. İsa’nın Mesih olduğunu kabul etmeyen ve ‘gerçek Mesih’in Musevilerin inandığı gibi kopacak kıyamet öncesinde ‘kurtarıcı’ olarak geleceğine inanan insan demek…

ABD’de milyonlarca bu inanca sahip Hıristiyan var.

Her düşünce saygındır, her inanç kendini ifade edebilmelidir; ancak ‘Mesih’ inancının kıyamet ile irtibatı sebebiyle ‘Evanjelist’ inanış sahipleriyle ilgili dikkatli olmak gerekiyor.

Reklam
Bir Evanjelik poster

Sebebi şu: Böyle bir inanç, otomatik olarak, Mesih’in geldiğini bizzat görme arzusunu da kamçılıyor. Mesih’in insanlığı kurtarmak için geleceğine inananlar, en basitinden kurtarılanlar arasında olabilmek için kıyametin koptuğunu kendi hayatlarında görmek, ‘Kıyamet Savaşı’na (Armageddon) tanıklık etmek de istiyorlar. 

İstemek ayrı bir şey, bunu sağlamak için gayret etmek ise ayrı bir şey…

‘Mesih’ inancına sahip ve kendilerinden ‘Evanjelist’ olarak söz edilen kişilerden etkili bazıları, hal ve davranışlarıyla, kıyametin bir an önce kopması için çaba da gösteriyorlar.

Daha doğrusu, ABD’de son 20-25 yıldır yönetim mekanizmaları içerisinde bulunan bazı isimlerin çabalarını onların ‘Evanjelik’ inanışlarıyla bağdaştıran siyasi yorumcular var.

George W. Bush döneminde savunma bakanlığı görevi verilmiş Donald Rumsfeld sözgelimi, emrindeki üst düzey bürokratlarla her sabah birlikte İncil okuyarak mesaiye başlardı. Evanjelik inanca sahip olduğu bilinen o ismin görevde bulunduğu sürede ABD’yi kıyameti zorlayacak bir yöne doğru sevk edecek biçimde davrandığı hep ileri sürüldü.

Sadece onun da değil; onu savunma bakanlığı görevine getiren George W. Bush’un kendisinin ve hatta yardımcısı Dick Cheney’in de ‘Evanjelist’ oldukları yönünde tespitler yapanlar çıktı.

Aynı yorumcular Donald Trump için de benzer tespitlerde bulunuyorlar…

‘Mehdi’ tartışmasını izlerken benim aklıma bu paralel düşünce tarzı geldi.

Reklam

Bizim coğrafyamızda da ‘Mehdi’ diye anılan birinin kıyamet öncesi geleceği yolunda inanışa sahip olan kitleler var. Bazılarına göre Şii inancındaki kayıplara karışmış 12. İmam olacak bu kişi, bazıları ise Hz. İsa’nın yeniden diriltilerek gönderileceğine inanıyor…

İslam dünyasının büyük çoğunluğunu teşkil eden Sünni kesimin din alimleri arasında sadece küçük bir grup ‘Mehdi’ inancının İslami olduğu görüşünde; sayıca daha fazla alim ise bu görüşü paylaşmıyor.

Dolayısıyla da, “Mehdi’nin gelmesi yakın, biz de buna kendimizi hazırlayalım” diye bir düşünce fazla taraftara sahip değil Sünni dünyada.  

Fakat yine de dinler ve mezhepler arası zihni geçişler yaşanabiliyor.

Bir zamanlar önemli bir siyasi kişinin yakını profesör unvanı da bulunan bir üst düzey bürokratın bu inanışa sahip olduğu ve emekliliği sonrasındaki hayatını böyle bir beklenti içerisinde geçirdiği söylenilirdi.

Şu da ilginç bir anekdot olabilir:

Geçen haftaya kadar Güneş gazetesinin yayın yönetmenliğini yapan Turgay Güler’in vaktiyle bir roman denemesi olmuştu. Romanın adı ‘Mehdix’ti. 

Romanda Türkiye eksenli bir kıyamet manzarası anlatılıyor. Dış tahriklerle Türkiye zor duruma düşürülüyor. Siyasetçiler ile asker-sivil bürokrasi felç hale geliyor. 

Mehdix; uzun süre çok satanlar listesindeydi..

Şu satırları okuyalım:

“Genelkurmay Başkanı, Başbakan’ın acil daveti dolayısıyla Gölcük Donanması’ndan ayrılarak Ankara’ya döndü. Çünkü ülke toz dumandı. Bankalar birer ikişer kapanıyordu. İşsizlik korkunç boyutlara ulaşmıştı. Ülkedeki fabrikalar şalterlerini indirmeye başladı. Ekonomik göstergeler dibe vurdu. Açlık, sefalet kapıya dayandı ve hükümetin yapacak hiçbir şeyi yoktu. Başbakan bu yüzden Paşa’yla görüşmek istedi.” 

Turgay Güler’in romanında ‘Mehdix’ diye andığı kişi bir siyasi değil; Genelkurmay başkanı. Mehdix siyasete yol gösteriyor. Ekonomiyi düze çıkarmak için bulduğu formül, romanın yayınından yıllar sonra Suudi Arabistan’da Muhammed bin Salman tarafından uygulanan, ülkeyi soyduğuna inanılan iş hayatından kişilerin servetlerine el koymak…

Neyse. Görüyorsunuz, ‘Mehdi’ tartışması beni nereden nereye getirdi.

[Konu aslında son yıllarda Diyanet’in ve İlahiyat camiasının da ilgi alanına girmiş bulunuyor. Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu 2012 yılı Haziran ayında bu konuyu bir çalıştayda ele aldığı gibi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi de bir yıl sonra (Mayıs 2013’te) düzenlediği geniş kapsamlı bir sempozyumun bir oturumunu bu konuya ayırmıştı. Sempozyumun tebliğlerine internet üzerinden ulaşılabiliyor.]

ΩΩΩΩ

Reklam

33 YORUMLAR

 1. İnsan ruhunun en büyük iki zaafından birisi maddi menfaat ve diğeri manevi menfaat hırsıdır.

  Manevi menfaat konusunun bir ayağı cennete girme isteğidir ki bu yönüyle maddi menfaat kapsamına alınabilir. Fakat bu kıyametten sonra mümkün olabileceği için yaşadığımız dünyada maneviyat alanına girmektedir.

  Manevi menfaatin diğer bir ayağı ise, bazılarına göre, cennete gireceklerin bize benzemesi gerektiğine inanılmasıdır. Öyle ya biz namaz kılıyorsak kılmayanlar cennete girememelidir. Benzer şekilde Hristiyanlar için de kilisede haç çıkartanlar ve Hz. İsa’nın baba-oğul-kutsal ruh olduğuna inananlar ancak cennete girebilir. Bu örnekler çoğaltılabilir.

  Birçok insan Tanrı’nın kendilerinden yana olmasını istiyor. Hatta daha da ileri giderek bu dünyada kimlerle birlikte yaşamışsa ve ortak değerleri paylaşmışsa cennette de onlarla birlikte olmayı istiyor ve diğerlerine cennette yer olmadığına inanıyor. Her dini inanç sahibinin kendi peygamberini aşırı yüceltmesi de bu kapsama girmektedir. Öyle ki aşırı yücelttikleri peygamberleri, cennete girebilmeleri için onlara şefaat edecektir.

  Mehdi veya Mesih konusu da bu müşrik davranışın / ahlaki zafiyetin bir uzantısıdır. Herkesin mehdisi ayrıdır ve kıyamete yakın geldiğinde ‘ötekileri’ perişan edecektir. Mehdi veya Mesih geleceğine inananlar öncelikle akıl sonra da ahlaki bir zafiyet içerisindedirler. Diğer yandan Mehdi/Mesih gelişi, eğer inanıyorlarsa Kuran’a da aykırıdır. Zira Kitab’a göre kıyamet kopuncaya kadar geçmişteki ölmüş olanlar canlanamaz. Ayrıca kıyamet sadece dünyada değil tüm evrende kopacaktır (… ve yıldızlar döküldüğünde …). Diğer yandan Allah bir ayetinde kıyamet saati için “neredeyse kendimden bile sakladığım” demektedir.

  Mehdi, Mesih, İsrailiyat, rivayet ve eklenti hadisler, eski gelenekler v.b. ‘Din’ değildir. Akla uymayan hiçbir şeye inanmak zorunda değiliz. Şeytanın etkisine açık inançlarından şüphe etmeyip de, şeytanın etkisine kapalı aklımızdan şüphe edenler için öbür tarafta bir yer biçecek değilim. Ancak “akıllarını kullanmıyorlar” diyebilirim.

  • Emekleriniz için teşekkürler.. “Şeytanın etkisine kapalı akıl” varsayımınızla mit oluşturmuşsunuz. Her mit, mitolojik bir inanç doğurur(bidat). Gerek inanç, gerek iman ve gerek akletme konusunda Rabbimiz Kuran’da “şeytandan Allah’a sığınarak” iş görmemizi buyurdu… Hamd sadece Allah’adır.

 2. Safa bey, sizin yorumunuzun hemen üstünde biyerde karagülle hocamızın şakirtlerinden nusret bey kendilerinin yoğun bir şekilde tefsir yazımıyla meşgul olduğundan söz ediyordu… anladığım kadarıyla “semt kooperatifleri diye bir proje üzerinde mi ne çalışıyorlarmış? Sağolsun bernar hoca nusretin kulağını hafiften bi çekmiş ama pek işe yariicanı sanmam, nihayet kendisidir…

 3. anladığım kadarıyla akp-mhp kliği, mesih türkiyeye gelsin diye bu ülkeyi batırdılar.
  – yani ülkenin batırılması, mesihin gelmesi için ortam oluşturma çalışması.
  – ülkenin batırılmasının ulvi amacının olduğunu öğrenmem beni rahatlattı.
  – ben de, ne akıl almaz nedenler düşünmüştüm.
  – bunların cahilliği, görgüsüzlüğü, makam, mevki düşkünlüğü, açgözlülüğü, ahlaksızlığı, kendi çıkarları için herşeyi yapacak tıynette olmalarına ilave olarak, kapasitelerinin olmaması gibi gerekçeleri suçlamıştım.
  – insan beşer, bazen böyle şaşar.
  – cumhurbaşkanının mehdinin gelmesinden sorumlu yardımcısı gerçek nedeni açıklamasaydı, bunların kötü olduğunu düşünmeye devam edecektim.
  – halbuki, ülkeyi soyup soğana çevirmelerinin kutsal bir amacı varmış.

 4. Cübbeli Ahmet “Mürevâtir hadisleri inkar eden kâfir olur” diyor. İbn-i Hâldun ise “Sadece 16 hadis güvenilirdir!” diyor. İkisi aynı anda âlim olamaz. Birisi mutlaka şarlatan olmalı. Ravilerden biri şöyle diyor: “Biz en çok yalanı hadis uydururken söylerdik!”
  İslam tarihinde yalan çoktur. Mehdi çıkarsa çıkar. Dert değil. Dert “mehdi taslakları”nda… Yani şarlatanlarda. Bunlardan bir tanesi geçenlerde öldü. Kendini peygamber ilan etmişti. Adamı Müslüman mezarlığına gömdüler. Kuran’da şöyle yazıyor:
  “De ki: Ben sadece bir insanım. Tıpkı sizin gibi. Ama bana vahiy geliyor” (Fussilet 6 ve Kehf 110)
  Kuran, Hz. Muhammed için dahi “sadece bir insan” ifadesini kullanıyor. Yani abartmaya, coşmaya gerek yok.

  • Müşrikler ömürlerini peygamberlerine yağ çekmekle geçirirler. Peygamberlerini öyle abartırlar ki onları Tanrı yardımcısı katına çıkarırlar. Peygamberler neticede insan oldukları için bu kadar iltifata dayanamayıp ahirette onlar için şefaat edecektir. Müşriklerin hesabı budur. Benim Kuran’dan anladığım ise bu hesap tutmaz, kendilerine yazık ediyorlar.

 5. TURGUT NEREYE KOŞUYOR… demek gerekiyor. Ha gayret evladım,biraz daha koş…

  • Yazdiklarinin sonunda saygilarini sunmayi hic ihmal etmiyor ama… Kuranda Mehdi, Allahin tayin ettigi Mehdiye cocuklugunda eziyet… sulandirilmis saptrilmis hadis rivayetlerinde Mehdi, sanki bunlarca destekleniyor oldugunu ima edercesine araya serpistirilen bazi ayetler, Mehdiligin iptalini talep… Kendisinin bu isi kabul edip etmeyecegi… AK Parti karsiti olmasa Turgutu topa tutanlar coktan siraya girmisti… coktaan. Dua etsin ki AK Parti kasitligi var. Boyle Mehdi yorumcusuna can kurban!

 6. Mehdi,Türkiye den çıktı.Ancak o zata ta çocukluğundan itibaren zulmedildi ve haksızlılar yapıldı.Söde dindar kesin o zata hiç destek olmadı,,Üstelik onun düşmanalrına destek oldular yıllarca.Şimdi de destek olmadıkalrı,üstelik düşman oldukalrı Mehdi nin yerine birini geçirmeye kalkıyorlar.Mehdi ni ordusunu hazırlıyoruz diye terör ordusu kuruyorlar.AKP rejimi iflas etti,Mehdi dalaveresi ile dünyayı teröre ve kana bulamak istiyorlar.Mehdi de, Allah a talep etti,Mehdilik görevini iptal etmesi hususunda.Türkiye ,o zatın kıymetini bilemedi.Allah da O zatın Mehdilik görevini iptal etti.Mehdi de gitti.Bu söylediklerim masal değil,yalan değil gerçektir.Dünya islam toplumu Mehdi nin kıymetini bilmedi.Ben şahsen, asla Mehdilik görevini talep etmem.Allah ,bana; ya Mehdilik görevini kabul et ya da canını alırım dese,ölmeyi kabul ederim.Ne Türkiye de ne de başka memlekette asla Mehdilik görevini almak istemem.Mehdi olacağıma öleyim.Dünya insanları Mehdi beklemesin.Herkes kendi Mehdi olsun.İman noktasında önce kendini, sonra; aile,yakın akrabası,yakın çevresi,memleketinin kişilerinin imanını kurtarmya baksın.Saygılar.

 7. Mehdi gelmiş, gitmiş ve bu heriflerden bir şey olmaz deyip ahir ömrünü inzivada doğru bildiği şekilde talebe yetiştirmek ile meşgul olmuş ise o zaman beklenen kim? Belki de yeryüzünü fesada verecek bir sahte mehdi veya mehdinin ehemmiyetli vazifesine tefevvuk edip, siyaset aleminde bir nüfuz oluşturacağını eski kitaplardan okumuş bir kısım aklı evvelin yakıştırması ile şeyh uçmaz, mürit uçurur vakası bile olabilir. Kendini mesih ve mehdi zanneden çok adam, meczub kategorisinde zaten ortada iken, birleşik devletlerin eğer ortadoğudan bir mehdi çıkacak ise elimizde olsun diyerek rehin aldıkları zevata kadar mehdi fikri fasittir. Ya mehdi yoktur, yada olduğundan fazla mana yüklenen bir efsanedir. Sanırım hadislerle bahsedilen her müminin vicdanında uyandırması gereken bir mehdi olduğunun kısa ve veciz bir darbı meselidir.

  • Anladığım şudur. Said Nursi Mehdi’nin gelişinin gecikebileceğini, gelse bile o kadar sorunu çözmeye vakti ve imkanı olamayacağını söylüyor. Buradan hareketle boş durmayıp onun gelişine hazırlık olarak “şahsı manevisi” olarak hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Mehdi’nin şahsi manevi zatlarından birisi de bizzat Said Nursi oluyor.
   Humeyni de yıllar sonra 12. İmam’ı beklemenin yanlış olduğunu ve ona hazırlık yapmak üzere “velayet-i fakih” kavramını ortaya atıyor. İlk velayetçi de Humeyni oluyor. Sanırım Humeyni bu teoriyi Said Nursi’den aşırmış yani intihal yapmış.
   Her ikisinin de düşünceleri ve davranışları Kuran kaynaklı olma iddiasını taşıyorsa da gerçekte böyle olmadığı bence çok açıktır. Davalarına olan samimiyetleri bu gerçeği değiştirmez. Peygamberlerin başaramadığı ideal dünya düzenini kurmaya çalışmak Kuran’a aykırıdır. Dünya bir sınav yeridir.

 8. Mehdi gerçek mi bilmiyorum.
  Ancak Mehdi beklentisi bir gerçek.
  Bu beklentinin altında yatan gerçek ise:Mehdiye olan ihtiyaç.
  En alttaki, en temel gerçek ise normal insanların çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği sorunlar.
  Halk olağanüstü sorun ve sıkıntıların olduğunu kabul etmeden Mehdi beklemez.Daha doğrusu bu durum ve psikoloji herkes için geçerlidir.Diger bir deyişle Mehdi bekleyenler işlerin içinden çıkılmaz bir hal aldığını da kabul etmiş demektir.
  Bir de tarihsel döngüden bahsetmek gerekir.
  Htırlayabildiğim kadarıyla:
  1-Zor anlar güçlü lider çıkarır
  2-Güçlü lider güçlü ve üretken toplum çıkarır
  3-Güçlü ve üretken toplum rahat üretir Rahat ve refah sıradan bireyler ve liderler üretir.
  4-Sıradan liderller ise sıkıntı ve zor anlar üretir.
  Biz doöngünün hangi evresindeyiz?
  Bizim ve Avrupa nın 4. evrede olduğunu düşünüyorum.

 9. Şunu iyi bilin:AKP rejimi,bir sahte Mehdi ilan edip,onun kisvesi üzerinden Türkiye de bir terör devleti,dünyada bir terör imparatorluğu kurmak peşinde.Bu sahtekarların peşinden gidenler,ya terörö destek verir veya terörist olur. Ona kananlar ,cehennemi boylar.Uyanık olun derim.saygılar.

 10. Sn.koru yazınızın son paragrafında devleti soyan iş adamları benzetmesi ile eşeğin kulağına karpuz suyu kaçırmış olacaksınız ki yazıyı bir anda bitirmişsiniz.
  Bilmiyorum bana yazı yarım kalmış gibi geldi.

 11. KUR’ ANDA MEHDİ DEN BAHSEDİLİYOR MU?
  Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, yeryüzünde geniş çaplı bir ıslah hareketinin başlayacağı, Allah Teala’nın şeytanın hakimiyetine son verip, onu izleyenlerin iktidarını yıkacağı ve salih kullarını bütün yeryüzüne egemen kılıp, dünyanın yönetimini onlara vereceği açıkça bildirilmiştir. 
  “Müşrikler istemese de dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O’dur.” Tevbe suresi,33.ayet.
  Şeyh Saduk, Ebu Basir’den şu hadisi rivayet eder:
   Hz. İmam Sadık bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır: “Allah’a ant olsun ki, bu ayette zikredilen vaat henüz gerçekleşmiş değildir;Kaim (Kıyam edecek olan Hz. Mehdi) zuhur edinceye kadar da bu gerçekleşmeyecektir. Kaim zuhur ettiğinde onun kıyam ve zuhurundan rahatsızlık duymayacak olan hiç bir kâfir ve müşrik kalmayacaktır. Kâfir veya müşrik olan bir kimse, taşın içine de girecek olsa, o taş dile gelecek ve “Ey mü’min! İçimde bir kâfir var, beni kır ve onu öldür!” diyecektir.” Kemal-ud Din ve Tamam-un Nime, c.2, s.670.
  “Ey İman edenler! İçinizden kim dinden dönerse, Allah (onun yerine), kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşıysa güçlü ve onurlu, Allah’ın yolunda cihat eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir…” Maide suresi,54.ayet.
  İbn-i Ebi Zeyneb-i Nu’mani olarak tanınan Muhammed b. İbrahim “Gaybet” adlı eserinde Süleyman b. Harun İcli’den şu hadisi rivayet eder:
   İmam Sadık aleyhi’s-selâm bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurdular: “Şüphesiz, Hz. Mehdi’nin bunu yapacak olan dost ve yardımcıları vardır; bütün insanlar ortadan kalkmış olsa bile, Allah Teala onun yardımcılarını getirecektir. Bu ayette sözü edilen topluluk işte onlardır.”
  “….ve şüphesiz o (Hz. Mehdi’nin kıyamı) kıyametin yaklaştığını bildirir.”Zuhruf suresi,61.ayet.

  Kadı Beyzavi (H. 585-691) “Envar-üt Tenzil” adlı kitabında, Şafiî mezhebinden olan Ali b. Burhan-ı Halebi “Siret-ül Halebiyye” adlı kitabının birinci cildinin 226. sayfasında (Mısır bas.), Muhammed b. Ali Sabban “İs’af-ür Rağibin” adlı kitabının 156. sayfasında ve İbn-i Hacer “es-Savaik-ul Muhrika” adlı kitabının 96. sayfasında bu ayetin Hz. Mehdi’ye işaret ettiğini belirtmişlerdir.
  “…Göklerde ve yerde ne varsa, isteyerek ve istemeyerek O’ na teslim olmuştur.” Âl-i İmran suresi,83.ayet.
  Hanefi mezhebi ulemasından olan Hace Kelan Kunduzi “Yenabi-ül Meveddet” adlı kitabının 421. sayfasında şöyle yazıyor:
   “Rifaa b. Musa, mezkur ayetle ilgili olarak, Hz. İmam Sadık aleyhi’s-selâm’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Hz. Mehdi’nin kıyam ettiği zamanda yeryüzünde Allah’ın birliğine (La ilahe illellah) ve Hz. Resulullah’ın O’nun Peygamberi olduğuna (Muhammed’un Resulullah) şahadet getirme sesinin yükselmediği hiç bir bölge kalmayacaktır.”[14].Duhayyil, -in El-İmam-ul Mehdi, s. 34.
  “….ve biz yeryüzünde zayıf kılınanlara lütufta bulunmak, onları önderler ve mirasçılar kılmak istiyoruz…” Kasas suresi,5.ayet.
   İbn-i Ebi-l Hadid bu ayetle ilgili şöyle diyor:
   “Bizim büyükler, bu ayetin, bütün ülkeleri fethedecek bir İmamın zuhur edeceğinin vaadi olduğu görüşündedirler.” İhkak-ul Hak, s. 378.
  “Ve bunu (imameti) insanlar Allah’a dönsün diye onun (Hz. İbrahim’in) ardında (soyunda) kalıcı bir kelime olarak kılıp bıraktı.” Zuhruf suresi,28.ayet.
  Ebu Hureyre’den şöyle nakledilir: Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’e “Ve bunu onun soyunda kalıcı bir kelime kıldı” ayeti hakkında sordum, şöyle buyurdular: “Allah Teala İmamları Hüseyn’in soyunda bırakmıştır. İmamlardan dokuzu onun soyundan gelecektir; bu ümmetin Mehdi’si de işte bunların arasındadır. Bütün hayatı Kabe’nin rüknüyle Makam-ı İbrahim arasında geçen biri dahi benim soyuma kin duyuyor olarak Allah Teala’nın huzuruna çıkarsa (ölürse), ateşe atılacaktır.”el-Burhan, c.4.
  “Onlar ki, eğer onlara yeryüzünde egemenlik verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekat verirler, marufu emreder ve mün-kerden sakındırırlar. İşlerin sonu Allah’a aittir.” Hac suresi,41.ayet.
  Ebu’l Carud, Hz. İmam Muhammed Bâkır aleyhi’s-selâm’ın şöyle buyurduğunu söyler: “Bu ayet Hz. Mehdi ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah Teala onları yerin doğu ve batısına egemen kılacak, onların eliyle dini aşikâr edecektir. O, zuhur edince, artık zulüm ve sapıklıktan eser kalmayacaktır.”Züheyri, el-Mehdi, s. 163; Yenabi-ül Meveddet, s. 425; Duhayyil, el Mehdi, s. 46-47.
  “….de ki, hak geldi ve batıl zail olup gitti….” İsra suresi,81.ayet.
  Bu ayet hususunda Hz. İmam Muhammed Bâkır aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuşlardır:
   “Kıyam edecek Mehdi zuhur ettiği zaman batıl devleti yok olup gidecektir.”Bihar-ul Envar’dan naklen Duhayyil, el-Mehdi, s. 44.
  “De ki: Haber verin, eğer suyunuz yere batacak olursa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir.” Mülk suresi,30.ayet.
  Ebu Basir diyor ki: Hz. İmam Muhammed Bâkır aleyhi’s-selâm bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurdular: “Bu ayet, Mehdi hakkında nazil olmuştur; Allah Teala şöyle buyuruyor: Eğer imamınız gaybete çekilir ve onun nerede olduğunu bilmezseniz, o zaman kim, size göğün ve yerin haberini getiren ve Allah’ın helal ve haramını açıklayan aşikâr bir imam getirir.” Sonra da: “Henüz bu ayetin tevili gelmemiştir, kesinlikle gelecektir.” dedi.Bihar-ul Envar, c. 51, s. 52, Hadis 27.
  “Allah içinizden iman edip salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir ki; şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir…” Nur suresi,55.ayet.
  “Eğer dünyanın ömründen yalnızca bir gün kalmış olsa bile, Allah, o günü benim itretimden birinin hakimiyete kavuşması için uzatacaktır. Onun ismi benim ismim olacak, yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” Bunun benzeri rivayetler, Hz. İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadıkaleyhi’s-selâm’dan da rivayet edilmiştir.”Mecma-ul Beyan, c. 4, s. 152.
  “Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona (Hz. İsa’ya) inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahid olacaktır.” Nisa suıresi,159.ayet.
  “Haccac bana (Şehr b. Havşeb’e) “Ey Şehr”, “Kur’an’da anlayamadığım bir ayet var” dedi. Hangi ayet olduğunu sorduğumda Nisa suresinin 159. ayeti (yukarıdaki ayet) olduğunu söyledi ve: “Vallahi ben, Yahudiler ve Hıristiyanların kellelerini vurduruyorum ve bu sırada onlara dikkatle bakıyorum, ama onların dudaklarının kıpırdadığını (Hz. İsa’ya iman ettiklerini) görmüyorum! Bu nasıl iştir ?!” dedi. Ben “Allah Teala sizi ıslah etsin, o ayet sizin tevil ettiğiniz şekilde değildir” dedim. Nasıl olduğunu sorması üzerine, şöyle açıkladım: “Hz. İsaaleyhi’s-selâm kıyametten önce dünyaya inecektir.
  “Ben bu hadisi Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib’den duydum!” Bunun üzerine: “Vallahi tam kaynağından duymuşsun!” dedi. Kummi Tefsiri, c.1, s.158.
  “Andolsun biz Zikir’den (bütün sevamî kitaplar veya Tevrat) sonra Zebur’da da “Hiç şüphesiz, salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır” diye yazdık.” Enbiya suresi,105.ayet.
  Tefsir-ul Kummi ve Tefsir-i Ali b. İbrahim’de de, bu ayette sözü geçen yeryüzüne mirasçı olacak olan salih kullardan, Hz. Mehdi ve ashabının kastedilmiş olduğu rivayet edilmiştir. Biahr-ul Envar, c. 51, s. 47 ve El-Mizan, c. 14, s.
  KAYNAK:KUR’AN’DA HZ. MEHDİ (A.S.) .Müellif:Muhsin Arslan .SAYGILAR.

 12. sayın koru «’Mehdi’ tartışmasını izlerken benim aklıma bu paralel düşünce tarzı geldi.» demişken benim de aklıma geldi: gelmek isteyip de bi türlü gelemeyen beklenen salih zat, hatta zorla getirtme kararı çıkardık yine getiremiyoruz. Sayın yazarın da sıkça savladığı gibi önceden türkiyede bi 15temmuz denemesi yaşandığına göre sıra aynı girişimin okyanus ötesinde denenmesine mi geldi acaba? Azil falan derken…

 13. Mehdi/mehdiyyat ile ilgili kısa bir bilgilendirme yazisi;

  https://sorularlaislamiyet-com.cdn.ampproject.org/v/s/sorularlaislamiyet.com/isa-asin-nuzulu-ve-mehdi-asin-gelmesi-ile-ilgili-acik-ayet-var-midir?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15780354564937&amp_ct=1578035459387&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%251%24s%20alan%C4%B1ndan&ampshare=https%3A%2F%2Fsorularlaislamiyet.com%2Fisa-asin-nuzulu-ve-mehdi-asin-gelmesi-ile-ilgili-acik-ayet-var-midir

  Tartışmalara konu olan mehdi konusunun islam diniyle ilgisini kuramadım ben olsa olsa h. Gayret, Türkeş, Serdar Turan beylerin beklediği mehdi olabilir, kervan yola çıktı bir kere artık kimse engel olamaz diye sevindiklerine göre. ..

  • Benim bildiğim bir mehdi var…O da Mehdi Eker… Şimdi nerde bilmem…

   Baran kaşınmış yine…
   Kendisi ile karıştırmış…
   Fuat avniye Hocaefendinin cinleri diyen… Hocaefendi mehdi diyen çok cemaat elemanı gördüm… Şimdi de Mehdi olmadığını gördüler…sapla samanı karıştırır oldular…Başkalarına çamur atma yarışına girmişler…
   H.gayretim ne diyelim buna şimdi…Bitmiyorlar yeniden topraktan fışkırıyorlar badem bıyıklılar… Gerçi badem bıyıklarından vazgeçmişler, saçlar uzamış kirli sakal bırakır olmuşlar… Bazıları da entelimsi takılıyor topsakal falan…

   • Türkeş bey siz bu mehdi tartışmalarında neyin kastedildiğini benden çok daha iyi biliyorsunuz. Mehdi nin ordusunu da kurduğunuza göre artık dünyayı fethedersiniz:)) mehdi nin müridi olmayı kabullenemiyorsunuz ama o’nun askerliginden de vazgeçemiyorsunuz. Neyse, son hamle açıkça mehdilik ilanı kaldı, bi ilan etse de kurtulsak şu geldi gelecek tartışmalarından.

 14. Isin ozeti ABD icin hak hukuk insanlik ozgurluk demokrasi hersey bos.ileriki yillar Her ABD linin ulkesinden utanacagi yillar olacaktir.Basta ortadogu olmak uzere tum dunyayi atese attilar kasim suleymaninin olumuyle onyillarca surecek savasin fitilini de ateslediler

 15. Bazı büyük alimlere göre her yüz yılda bir Alim dünyaya gelmektedir. 20.yyda Said Nursi hazretleri Alim olarak bilinmektedir. 21.yy Alimi olarak Fethullah Gülen olarak ilan edilecekken adamın beyniyle oynadılar. Belki ilaçlarla belki de yediği gıdalarla bi şekilde beynine format attılar. Şimdi de cezasını (vicdan azabı) çekiyor.
  Saygıdeğer Süleyman Karagülle hocamız da büyük Alimlerdendir. Hergun onlarca sayfa tefsir yazmaktadır. Her hafta 10 sayfalık Kur’an semineri vermektedir. Şuan 91 yaşındadır. Yaşı 60larda olsaydı 21.yy Alimi olabilirdi.

  • Hocam sen gerçekten bu lişilerin alim olduğuna inanıyorsan , Allah sana bir an önce sağlık sıhhat ve afiyet versin. Saydığın şahısların hepsinin fikilerinde ve eserlerinde İslam düsturlarına aykırı mevzular var.

   • Benim şüphem yoktur. Süleyman karagülle ve Said nursiyi bildiğim için fikirlerine inanıyorum. Fethullah gulene gelince o da iyi bir din adamıydı ama kandırıldı. Şimdi de vicdanen azap çekmektedir. 250 kişinin katline sebep olmuştur.

    • Hem Gülen’in iyi bir din adamı olduğunu, 21.yüzyıl alimi mertebesinde olduğunu söylüyorsunuz, hem de kandırıldığını. 21. yüzyıl alimi, ama kandırılıyor. Kandırılınca ne oluyor? 250 kişinin katline sebep oluyor. Şaka gibi, Nusret Bey.

     • Sayın bernar bey 2010 ve öncesi Fethullah Gülen Türkiye’de güçlü bir kitleyi temsil etmiyor muydu? Neredeyse Ak partililer tarafından yüzyılın Alimi ilan edilmeyecek miydi? Ne olduysa pensilvanyaya gitti. Objektif orada aklını yitirdi veya aklını ameliyatla aldılar. Şimdi vicdan azabı çekmektedir.

   • Süleyman Karagülle Hocanın uzun bir süredir yorumunu hiç görmedim. Umarım sağlık sıhhati yerindedir.

    • Süleyman hocamız sağlığı gayet iyi… KUR’AN tefsiri yazdığı için fırsat bulamıyor. Saygılar

Yoruma kapalı.