'Beka' sözcüğünü duyunca neden irkiliyorum? Sebebini açıklıyorum…

80
Reklam

Ülkenin en etkili isimlerinin, onlara destek verenlerin, her dönemde güçlüden yana olanların, yeni teknolojilerin sağladığı imkanları yukarıdakilere hulus çakmak için tepe tepe kullanan trollerin inadına, “Abartmayın, Türkiye’de beka sorunu yoktur” diyorum.

Dediğimin kaale alınıp alınmayacağını da önemsemiyorum.

Türkiye’de hep bir ‘beka’ sorunu olmuştur.

‘Beka’ sözcüğü kullanılmasa ve gerçekte öyle bir sorun olmasa da olmuştur…

Osmanlı’nın ‘beka’ endişesi ve Cumhuriyet

Cumhuriyet dönemi öncesi, Osmanlı ihtişamlı dönemini geride bıraktığı ve geleceğini karanlık gördüğü günlerde, ülkenin bir ‘beka sorunu’ vardı. O dönemde alınan hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı bütün kararlar ‘beka sorunu’ yüzündendi.

‘Beka sorunu’ yüzünden hafiyelik teşkilatı kurulmuş, ‘beka sorunu’ yüzünden basına sansür uygulanmış, ‘beka sorunu’ var diye paralel devlet yapısı oluşumlara, çeteleşmelere, infazlara göz yumulmuştu.

Cumhuriyet de, ilk döneminden başlayarak, kendisini bu alanda hiç rahat hissetmedi.

Reklam

İstiklal Mahkemeleri ne için kurulmuştu sanıyorsunuz? Cumhuriyet’i kuran kadronun bir bölümü, Cumhuriyet’i kuran kadronun bir başka bölümüyle ‘beka sorunu’ olduğu için hesaplaştı, göz gözü görmeyen ortamlar oluştu, idam sehpaları kuruldu.

Hep ‘beka sorunu’ yüzünden yaşandı olumsuz ne yaşandıysa…

Darbelerin, sisteme askeri müdahalelerin sebebi neydi bir düşünsenize? Sonuncusu da dahil olmak üzere gerçekleşen veya girişim ya da niyet düzeyinde kalan bütün müdahaleler ‘beka sorunu’ gerekçesini ön planda tutmuştur.

27 Mayıs’tan (1960) e-muhtıraya (2007) kadar kendini yazılı veya sözlü ifade etmiş her ihtilal sözcüsünün metinlerine kolaylıkla ulaşılabilir. Hepsinde ortak nokta şimdilerde ‘beka sorunu’ olarak gündeme girmiş olan gerekçedir.

İsterseniz o metinlere bu gözle bakalım.

Müdahaleler ve beka sorunu

Siyasi hayata ilk askeri müdahale olan 27 Mayıs ihtilali ardından radyoda okunan bildiri metninde, yapılan müdahaleye, vatandaşların, ‘ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için’ bağlılık göstermesi talep edilmekteydi.  

12 Mart (1971) muhtırası daha da açık bir dile sahiptir bu konuda, uzunca bir alıntı olacak, ama katlanacaksınız artık:

Reklam

“1- Meclis ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk’ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.

2- Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri’nin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partilerüstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir.


3- Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize.”

12 Eylül (1980) darbesinin hemen akabinde yayınlanan 1 nolu bildirinin şu cümlesini de birlikte okuyalım:

“Girişilen harekatın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.”

‘Beka’ sözcüğü ancak bu kadar iyi anlatılabilirdi…

Ya 27 Nisan e-muhtırası? Muhtıranın girişiyle sonuç paragrafını birlikte okuyalım:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin, başta laiklik olmak üzere, temel değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevrelerin, bu gayretlerini son dönemde artırdıkları müşahede edilmektedir. Uygun ortamlarda ilgili makamların, sürekli dikkatine sunulmakta olan bu faaliyetler; temel değerlerin sorgulanarak yeniden tanımlanması isteklerinden, devletimizin bağımsızlığı ile ulusumuzun birlik ve beraberliğinin simgesi olan milli bayramlarımıza alternatif kutlamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. // Türk Silahlı Kuvvetleri, bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir.”

Gördüğünüz gibi ‘beka’ kavramıyla ifade edilen düşünce hiç de yabancımız değil. Geçmişimiz var.

Bugün ile düne kadar uzanan siyasi hayatımız arasında en önemli fark, geçmişte bu sorunu ileri sürenlere karşı, sivil siyasetin, tek ses olarak karşı çıkması ve ‘beka sorunu’ iddiasının gerçek ve geçerli olmadığının savunulmasıdır.

Tek başına da olsa…

Kendilerini devletin sahipleri gören, buna gerçekten inanan çevrelerin terminolojisidir ‘beka’ sözcüğü ve siviller bütün güçlerini o sözcüğün de içinde yer aldığı iddiaları geçersiz kılmak için harcamışlardır.

Galiba ‘beka sorunu’ kavramını siyasi tarihimizde ilk kez siviller kullanmakta.

Kullanıyorlar ve gereğinin yerine getirilmesini de bekliyorlar.

Ben de işte tam da bu çelişkili durum yüzünden, geçmişte sivil siyasetin tek ses olarak yaptığı çıkışı, yalnız kalma pahasına da olsa, kendi çapımda “Hayır, Türkiye’de bir beka sorunu yoktur” diye tekrarlama ihtiyacı duyuyorum.

“Vardır” diyenler hata ediyorlar.

ΩΩΩΩ

Reklam

80 YORUMLAR

 1. Bence beka sorunu yok Cukka sorunu vardır.
  17-25 Aralık operasyonları da cukkayı kimin götüreceği kavgasıdır.

  • ABD de darbeyi Cukka için yapacakdı değil mi?
   Neyseki o cukka dürüldü ve ABD ile beraber elinize verildi.

   • ABD yi darbe yapmakla suçlayanlar Trump un bir göz kırpışına günlerce göbek atıyorlar farkında mısınız?

  • Beka sorunu gerekçe gösterilerek, parlamenter sistem lağvedildi ve yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ihdas edildi. Ancak beka sorununa dair kayda değer bir gerileme yaşanmadı. Bilakis bu söylem dozunu arttırmak suretiyle tedavülde kalmaya devam etti. Toplumun geniş katmanlarını kuşatıcı bir dilin kullanılması yerine ayrıştırıcı ve dışlayıcı bir dilin tercih edilmesi ve bu yolla “iç düşman yaratma” stratejisinin benimsenmesi beka sorununu körükleyen bir durum değil mi acaba? Dışarıdan gelecek bir tehlikeye karşı eşit vatandaşlık temeline dayalı asabiyeyi tahkim etmek daha isabetli bir güvenlik yaklaşımı meydana getirmez mi? Anayasal düzene, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması suretiyle; yurttaşların kendilerini güven içinde hissetmeleri ve bu güven duygusu içinde, içerdeki huzur ve esenlik iklimine karşı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı yek vücûd halinde olunması beka sorununa karşı akıllıca bir direnç değil midir?
   Saygılar…

   • Tamam dadeidklerin ABD darbesinin olduğu gerçeğini değiştiryormu?.
    ABD “darbe olmadı artık vazgeçtik” mi dedi
    Bürükrasiyi bu darbecilerin ele geçirip felç ettiği gerçeğini değiştiriyor mu?
    ABD -pkk müttefik değil mi?
    ABD türkiye yi tehdit etmiyor mu?
    Bunlar ABD ile anlaşmalı tşyatro mu?
    ABD ile harelet edenlerei mi “dost ” edinecektik.
    Olur papazı da mehdi ilan edip başa geçirelim

    • Küre genelinde güvenlikçi politikaların yükselişe geçtiği vakıa. Küresel sistemin taşlarının henüz yerine oturmadığı ve yeni bir dengenin tesis edilemediği de aşikar. FETÖ ya da PKK veya diğer terör örgütlerinin Türkiye üzerinde gelişen mücadelede istihbarat aparatı olarak kullanılmaya çalışıldığı da muhakkak. Bununla birlikte bütün güvenlik kaygılarının ABD odaklı olduğunu düşünmek analizleri önyargıya mahkum etmekten başka bir işe yaramaz. Söz gelimi Küresel sermaye güdümündeki İngiltere-Çin ekseninin istihbarat aparatlarının Türkiye üzerinde operasyon yapmadığını/yapamadığını kimse söyleyemez. Keza Rusya veya Almanya’nın ülkemiz üzerinde nüfuz mücadelesine girişmediğini düşünmek saflık olur. ABD süper güç olması ve genel anlamda Küresel ölçekteki istikrarsızların olağan şüphelisi olması hasebiyle ilk akla gelen isim oluyor. ABD’nin FETÖ konusunda ikircikli ve samimiyetsiz bir politika izlemesi de bu kanaati güçlendirmektedir kuşkusuz. Dış siyaset ve güvenlik politikalarına dönük analiz süreçleri her türlü ön kabulden vareste değerlendirilmelidir.
     ABD ya da herhangi bir şer gücün ülkemiz üzerindeki nüfuz arayışlarında tevessül ettikleri yıkıcı faaliyetlerin panzehiri daha güçlü bir Türkiye asabiyesi oluşturmaktır. Daha fazla otoriterleşme ve ara dönem benzeri uygulamaların; uzun vadede güvenlik politikalarına yanısması olumsuz olmaktadır. Güvenlikçi yaklaşımla kısa vadeli günü kurtarmaya çalışmaktan ziyade uzun erimli hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye dayalı, şeffaf ve kuşatıcı güvenlik politikalarının tercih edilmesi staterjik bir tercih olarak kabul edilmelidir.
     Saygılarımla.

 2. Bir zamanlar bir büyüğümüz şöyle demiş.
  Kalkın ey ehli vatan dediler, ayağa kalktık
  Herkes oturdu, biz ayakta kaldık.
  Elbette oturanlar koltuğu kaptırmak istemezler. Bununla beraber 1860 lardan bu yana bu coğrafyanın sakinleri sürekli beka sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır.
  Sevr sınırlarını dayatanlar fırsatını bulurlarsa bizi daha azına da mahkum etmenin peşindeler.
  Devlet yönetiminde bulunanlar ise bilerek veya bilmeyerek bazı şeylere başta evet diyorlar sonrasında ise içlerinden “hay Allah bu beladan nasıl kurtuluruz” demeye başlıyorlar. Bize de dönüp başka şeyler söylüyorlar.

 3. İşte siyaset bu Her zamanki gibi REİS oyunu kurdu,Figüranlar ,rollerini hatasız oynuyor, sabah beka,akşam beka,gündem belirleme, gündemi değiştirme,planlandığı gibi gidiyor.Konuşulacak onlarca mesele var ,ortalık toz duman ,göz gözü görmüyor,bu arada atı alan Üsküdar’ı geçer ve REİS son sözünü söyler Bu gün 1 NİSAN ?

 4. Hülasa kendini muhalif zanneden veya öyle görünen fetö bakiyesi kılıç artıkları -çoğu sınır ötesinden- türlü kılıklarla burada arzı endam edip biyandan civanmert türk milletine küfür ve hakaretler yağdırıp biyandan da devletimizin yöneticilerine akla hayale gelmedik iftiralarla saldırıyorlar. Siyasi bir söylemle veya alternatif siyasi bir girişimi savunmakla/desteklemekle ilgili bir durum söz konusu değil. Zaten öyle umut veren muhalif bir seçenek de görünmüyor ortalıkta. Aksine mide bulandırıcı adi bir muhalefetin sefaleti içersinde debelenip duran bir avuç kokainmanla (haşhaşi:) karşı karşıyayız sanki. Sürekli kendi ülkesi ve milletini, milli iradenin seçip görevlendirdiği devlet adamlarını karalayan, kötüleyen, iftiralar atan ve ahlaksızca saldıran bu güruhun memleket hayrına bi düşünceyle bunları yaptıklarını düşünmek mümkün değil. Görünen temel motivasyonları; türkiyenin tökezlemesi ve yerlerde süründürülmesidir. Ulusumuz eline geçirdiği demokratik kazanımlarını ve milli iradenin otoritesini canı pahasına korumak suretiyle; dışgüçlere karşı lideriyle birlikte çetin ve soylu bir mücadele yürütmektedir. Ekonomik veya askeri ülkemize yönelen her türlü saldırıya karşı “bir yenden kol, bir yakadan baş” çıkarmalıyız. Devlet başkanımız ve bilge devlet adamı bahçeli şahlanan türkiyenin yol göstericileridir. Aklı başında her insan evladı (türk, kürt, arap çorap farketmez:) tam bağımsız güçlü/şahsiyetli türkiye davasına(cumhur ittifakına) omuz vermelidir. On parmağında on kara ordan oraya ağzından salyalar saçarak saldırıp duran karacahillere zaten bi sözümüz olamaz. Yalnız, onlara şu kadarını da belirtmiş olayım: hesapları bu taraftaki mahkemelerde ödersiniz; öbür taraf zaten sizin tekelinizde olduğu için karışmıyoruz:)))

 5. fehmi bey merhaba! bugün, levent gültekin, dikendeki yazısında ülkede bir beka sorunu olduğunu yazmış ki ben de aynı görüşteyim. osmanlının son dönemindeki gibiyiz. ülkede nerdeyse herşey bitirilmiş ve ülke uçan kuşa borçlu hale getirilmiş. artık tefeci faizi vererek borçlanabiliyoruz. vergilerimizi gayrimüslimlere toplatmamıza ramak kalmış ki amerikan danışmanlık firması ile anlaşma da aslında bizden alacaklı olanların alacaklarına güvence babındaydı. yani sonuç olarak: bu ülkenin ciddi bir beka sorunu var ve bu iktidar devam ederse beka sorunumuz kalmayacak çünkü “golü yedik tehlike kalmadı” durumu hasıl olacak.

  • Önce imf yi türkiyeden postalayan ustanın elini bi öpün, ondan sonra ekonomiden konuşun! Haksız mıyım?

 6. Hatırlasak ki asıl beka değerlerin ikamesiyle sağlanır.Tarihe karışmış devletlerin ve toplumların ortak özellikleri adaleti hafife almak,zulme bulaşmak,yolsuzluk,rüşvet,fuhuş,haram gibi kötülükleri işlemek,iyilerin kötülük yapanları uyarmaması gibi” İlahi beka kanunu “gereklerine aykırı davranmaları hatasına düşmeleriydi.Bizler de Allah’ın “beka kanunu “şartlarına uyacağız ki bekamız daim olsun.
  Beka dürtüsüyle hareket edenler her farklı düşünceyi aleyhlerine sanıyorlar ve bu kaygıyla topluluk halinde aleyhte gördüklerine karşı hücuma kalkıyorlar.
  Yakın bir örnek üzerinden gidelim : Son yıllarda çokça gerçekleşen bir kitle psikolojisi harekatı birkaç gündür Ahmet Taşgetirene uygulanıyor.Farklı bir bakış açısıyla biraz farklı birşeyler söyledi diye bir grup tarafından lince uğratılmaya çalışılıyor .”Çoğunluğuz, o halde haklıyız “zannediliyor .
  Sanki bir zamanlar Allah,Peygamber deyince “İran’a git,Arabistan’a git “diye sözlerimizi gırtlaklarımıza düğümleyenler çoluk çocuklarını da yanlarına alarak kitle halinde mahalle değiştirmişler,biraz hak-hukuk diyene ,kalıplaşmış ,zamana uygun yeni yaftalarıyla fakat yine o eski itici -tanıdık üslupla saldırıyorlar.Lakin bu hal çok sırıtıyor;çünkü bu üslup Kuranın,Peygamberin öğretilerine uymuyor.Müslümana yakışmayan bir üslup bu.Yaklaşımlar,değerlendirmeler Müslümanca değil.Kitle psikolojisiyle hareket etmenin sonucu bütün bu olanlar.Şimdi durup bir düşünmek lazım;biz ne yapıyoruz diye.
  kitle psikolojisi insanların değer yargılarını yokeder. Biri bir taş atar,peşindekiler ne yapıyoruz diye düşünmeden aynısını tekrar eder.Yığınların,kalabalıkların gözü kördür.O Atmosferin etkisi altında sağduyu kalmaz.Bir süre sonra yanlış uygulama nefsin ve şeytanın iç desteğiyle taraftar psikolojisiyle kişinin savunmaktan vazgeçmeyeceği öz malı haline gelir.
  Bu kitle -taraftar psikolojisinden ve “çoğunluk haklıdır “narkozundan kurtulmak lazım.”Çoğunluk her zaman haklıdır “diye bir doğruluk ta yok ayrıca.Enam suresi 116da”Eğer yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar.Onlar sırf ZANNA uyarlar ve kafadan atarlar “buyrulur.
  Artık Olayların başka boyutları da olabilir mi diye serinkanlı bir şekilde kendi aklımızla fikretmeyi denememiz,ZAN hastalığından kurtulmayı öğrenmemiz lazım .Düşünürlerin vicdanlarını serbest bırakmamız lazım.Fikir sahiplerinin fikirlerini kaos ortamına düşürüp bozmamamız lazım.İnsani değerlerimizi hatırlamamız lazım.
  Biz insani değerlerimize uyarsak o değerler bekamızı temin edecektir zaten.

  • ****
   Güzel bir bakış açısı bence…
   Tavsiye derim bunu her gence!!
   Oku ey Müslüman, iyi düşün
   Bakarsın böyle açılır önün!
   ****
   Evet! siyasi olarak iddia edilen “beka”, “ilahi beka kanunu”ndan nasibi alamamışsa nihai analizde kişinin kendi kendini kandırmasından pek öteye gidemez (durumu idare etmek için zaman kazanayım derken zaman israfıdır). Kendi kendini kandıranların ülkenin başında olması demek ülkenin topyekün meçhule gitmesi demektir… Meçhule giden gemi yeni kalkmamıştır, seyir halindedir. Önemli olan dümene sahip çıkıp rotaya yön vermek!
   Teklif: Siyaseten “Beka” iddiasında olanlar, “ilahi Beka kanunu”na kafa yormalılar, akıl-iman sentez güçleri buna elvermiyorsa, buna kafa yoranlardan takviye ve tavsiye almalılar…..

  • Hocam beyninize , izanınıza sağlık .
   Su-i zan hastalığına yakalanmış çok trol fink atıyor burada.

 7. Liverpil da dun Vest Hem’le 1-1 berabere kaldı; attıkları gol de, ofsayt’tan! Simdi Mancester Siti liderliğe iki puan daha yakin. Haydi bastir Siti!
  (Biliyorum, konumuz beka sorunu, ama onemine binaen hatırlatmadan gecemedim.)

 8. Türkiye’deki sorun kaliteli ve tatminkar muhalefet ve bürokrasinin olmamasıdır.

 9. Bazılarının bitmez tükenmez beka sorunu var. Ülkenin beka sorunu yok. Belediye seçimlerini beka diye yutturmak üçüncü dünya ülkelerinde mümkün.
  Belediyeciliğin kuralları belli. Kanalizasyon sistemini işleteceksin, çöp toplayacaksın, park yapacaksın, zabıta denetimi yapacaksın, DİKEY DEĞİL YATAY YAPILAŞMA yapacaksın, ulaşım alt yapısını geliştireceksin. Elin Avrupalısının 200 binlik şehirlerinde bile metro var. İstanbul’da trafik kanser gibi. Neyle övünüyoruz. Neyin bekası. Zavallı milletim. Necip Fazıl Kısakürek ne demişti ağalar: “Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.” Yaşadığımızı hayat diye yutturuyorlar. Sloganlarla zehirlenip hep BAŞKALARI İÇİN YAŞIYOR VE HAYATI YAŞAMIYORUZ. Birilerinin kullandığı, çıkarları için yönlendirdiği kitlelerden hayatı yaşamasını nasıl bekleyeceğiz ki?
  Beka, bayrak, vatan, din, millet kavramları halkı aldatmak için kullanılıyor. Bu ülkenin vatandaşlarının yüzde doksan dokuzunun bu değerlerle ve ülke bütünlüğüyle bir sorunu yoktur. Belediye mi beka mı? Cevap Belediye diye bir yazısı var Yıldıray Oğur’un. Ama trol okumaz, saldırır.

  • 3. dünya ülkelerinin zaten beka sorunu var ve onları öpüyorlar.
   Bakınız Vnezualla,Irak,İran,Libya….vs

   • Sevgili Metin Munir Venezuela konusunda bir yazi yazmış. Turkiye petrolsüz bir Venezuala’dir diyor. Ve de doğru diyor.

    • Tabii bu durumda bu ülkelere ABD destekli darbe yapmak caizdir.
     Hiç ABD nin şirketlerini kovdukları için 15 yıldır her türlü ambargo ve darbe girişimleri ,ekonomik saldırıları anlatmıyor.
     Karga nasılda sesinden belli.

 10. beka sorunu rejımlerın kendilerını korumak için sıgındıkları bır kavram.anladıkda ne yapalım sen yok dedin diye yatalım mı pkk,hdp,ab,chp, derin düşmanın sıkıntısı ne?ne isterler vatanımızdan. onların istediği mi yönetsın venazualada kı gıbı,ne derlerse yapıp abd bayragını göndere çekmelerını mı seyredelım.pkk paçavrası mı görelım.ne yapalım sende emır aldın sankı susun ses çıkarmayın. teslım olun rahat edin. başka bekanız varmı.çaremızde yokmuş gibi teslimiyet içindesin.

 11. Din diye diye dini yediler bitirdiler.
  Demokrasi diye diye demokrasiyi katlettiler.
  Şimdide beka diye diye milletin bekasını elbirliğiyle tehlikeye sokuyorlar.

  • Din diyerek ABD yi vatan edenler.”Haçlılar namusunuza dokunmaz ” diyenleri karıştırdırn sen galina

   • İsterseniz Beka sorununu 17 Aralik beka sorununu 17 Aralığın UĞRUNA NOTALAR VERILEN HAYIR SEVER IŞ ADAMININ ve Bakanlarinin SON KURBAN Hakan Atillaya sorun.
    Varmi yokmu o size söyler, Rizayada sorabilirsiniz.

    • Yolsuzluk hep vardı hep olacak
     Ama onların olması Papaz’ın ve avanesinin durumunu açıklamıyor
     Bir açıklaman varsa papaz ve destekçilerinin durumunu açıkla

 12. *******
  “Beka” bir sorunsa eğer, gerisi boş; teferruat!
  Teyakkuzdasın uyan! gelmiştir vakit saat…
  ……
  Biri der ki sorunsal; “beka” varken yok diyen,
  Fabrikasyon bu işe, benim karnım tok diyen!
  Bir deli mi, ne dersin? “beka” yokken var diyen,
  Gel, nereya gidersin? benim yerim dar diyen!
  Mazur göstermek için, bir bakarsın bu araç,
  Penaltıdan gol kolay, işe yaramaz verkaç…
  Hastalık bu nükseden, yatmağa alışmalı,
  Beka yoksa da beyler, varmış gibi çalışmalı…
  Hükümet var ya beyler, iktidardan ses çıktı,
  Kolay yolu seçip te, muhalefet başa kaktı…
  Biricik memleketim, yahu ne ülke ama!
  Sapla saman misali, hep yanlış kıyaslama!
  ……….
  Hürriyet yok diye diye, şikayette bir çoğu!
  Köpekler bile hürdür, burası Orta Doğu!
  Burada medeniyet, kan-vahşet dedikleri,
  Salarsan köpekleri, alırsın enikleri….
  Bir arada yaşamak, köpeklerle beraber,
  Seçimler yaklaşırken, Kayseri’den bu haber….
  Biriciktir ülkemiz; ak ve kara iki yüzü,
  Kara yüz umursanmaz, işte bu işin özü!
  Sokaklarda hür yaşar, başıboştur hayvanlar!
  Caddeler dolup taşar, işsiz-güçsüz insanlar,
  O gün kafası bozuk, üstünde huysuzluğu,
  Civardaki bir köpek; parçalamış çocuğu!
  Hunharca katledilip, ondordünde gitmiş çocuk,
  Köpek azgın, fino değil; başıboş bir it kopuk!
  Hürriyetin böylesi, bu bir yeni olay değil,
  Köpekler ziyan zebil; insanlar ziyan zebil!
  Vatandaş umidi kesmiş, iktidarda bir iş yok!
  Muhalefet ilgisiz, onlarda da bir iş yok!
  Fikirler tek merkezden, herşey güzel olacak,
  Bir talimat verilince, herşey birgün hallolacak…
  O gün geleseye kadar, alın yazısı, bir kader,
  Asıl sorun “beka” beyler, bu kader milli keder…
  Bu ülkede hata yapan, köpekleri vururlar,
  Mermi bulamazlarsa, zehirleyip dururlar!
  …….
  O gün kafası bozuk, üstünde huysuzluğu,
  Civardaki bir köpek; parçalamış çocuğu!
  Talimat tek merkezden, güzel şeyler olacak,
  Bir gün lutfedince, bu işler hallolacak…
  *******

 13. Fehmi bey kolay gelsin!!!!!
  Şu an elimde AKP nin özelikle başkanin Turkiyede baş örtülü BACILARIMIZA ve bize Zulüm ediyorlar diye şimdi meydan okuduklari ve Diş Düşman ilan ettiklerine Türkiyeyi şikayet ettiklerini yazan 200 yaprak 400 sayfadan oluşan yazilar var. (Reports and Articles)
  Bence Burdaki troller önce arşivlere bir baksinlar, o zaman esas ABD emir erlerinin kendileri olduklarini anlarlar
  Zaten şu an birlerinin beka sorunu var doğru yalniz beka sorunu Türk halkinin onlara değil, onlarin ABD ye karşi beka sorunlari var…

 14. Türkiye’nin beka sorun her türlü belayı başımıza saran bu iktidardır. Beka sorunu Cumhuriyetin demokratik laik sosyal hukuk devletin tehlikede olmasıdır.

 15. Ne istediginizi neden yazmadiniz?
  Neyise ben şu an TC devletinin Kavakci elamanlarindan sadece Merve K nin ne kadar vatan sever olduğunu ve ABD li TC Buyuk elcisinin TC aleyhine yaptigi şahitlikleri ve şikayetlerinin orjinellerinden bir kac tane ekte. Bunlara K nin ABDde TV TV gezip Turkiyeyi şikayet ettiklerinide arsivimden bulabilirsem bir ara onlarin linklerinide veririm.
  Bundaki bilgiler Akit ve Yeni asyadan
  alınmiş Merve kavakci
  IHRC Rapporteurs Return from Turkey: Preliminary Statement
  November 16, 1998
  Buda Merve kavakçiyi New York Times
  yaziyor.
  https://www.nytimes.com/
  Bundada merve kavakçi Turkiyedeki azinliklarin dini özgurluklerinin olmadiğina dair şahitlik ediyor
  events/religious-freedom-turkey?page=7
  Buda gene kavkçinin şikayetleri sayfalar dolusu.
  https://www.ihrc.org.uk/activities/press-releases/7696-ihrc-rapporteurs-return-from-turkey-preliminary-statement/

  • Yazdıklarınız doğru olmasına doğru da o şikayetler durduk yere mi yapıldı acaba?
   Bir zamanlar sayın Gül’ün hanımını da üniversiteye almamışlardı. Onlarda şikayette bulundular ancak sonradan vaziyet değişti ve şikayetlerini geri aldılar.

 16. Yaşamak isteyen her canlı devamlı bir beka sorunuyla karşı karşıyadır. Bazen bir bardak su bulamamak, veya küçücük bir geip mikrobu bile beka açısından büyük sorundur. Devlet de yaşayan bir organizmadır, içinde bulunduğu şartlara göre farklı farklı iç ve dış etkiler yaşamasına tehdit olabilir. Her etki farklı ölçüde beka sorunu yaratır. Vardır, yoktur algısı kişinin bakışına , amacına ve değerlerine göre değişir. Ama hiçbir zaman ortadan kalkmaz.

 17. Maalesef çok doğru bir tespit. Daha kötüsü bunu ilk defa sivillerin benimsemesi.
  Ben 28 Şubat’ta öğrenci idim. Milliyetçi olmama rağmen başörtüsü zulmü ve dindarlara yapılan muamele içimi sızlatıyordu. Tayyip Erdoğan a ve onun ekibini iktidara getirmemek için her yolu denediler o zamanki Yenişafak ta yazardı Fehmi bey bende aboneydim.Bir ara gazetede polisler arama falan yaptılar onlarında gerekçesi sanırım beka sorunu idi…
  Ben Fehmi beyi yirmi yıldır aralıksız okurum ve ne demek istediğini anlıyorum.
  Şimdi aynı muameleyi iktidarda başka düşüncelere bana zıt diye yapmak ne kadar yanlış.
  Ben kurulduğundan beri akp oy vermiş biri olarak (SON İKİ SEÇİM HARİÇ)
  Son derece yanlış diyorum bazı yaptıkları.Benim demenin ne faydası var ki….
  Memurken ihraç oldum ve silahlı terör örgütü üyeliğinden altı yıl ceza aldım. Allah diyorum. Bu kadar yanlış bu kadar adaletsizlik…. Anlatamıyorum anlatamıyorum bu kadar akıl sahibi insanlar nerde bu kadar olumsuzluk yaşayacak ne hata ettim. Elbette imtihan ve sabır ediyorum ama şunu bilin ahirette iki elim yakanızdadır hakkımı Helal etmiyorum. Sendika üyeliğini, çocuğun okula gitmesini derneği terörist sayan bir ortamda ve akılda yaşıyoruz ne deyim Allah demekten başka ne deyim.

  • Ahiret zaten garantiydi tabii:) yalnız gayretullaha falan dokunmasın, bu sefer şefkat tokadının ne yandan geldiği de belli olmaz, benden söylemesi…

 18. Devlet
  Devlet, kendi silahlı gücü ile varlığını koruyabilen bir oluşumdur. Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. İstiklal Savaşı’nı kazanmıştır. İran bir devlettir, Irak’la yaptığı savaşları kazanmıştır. Suudi Arabistan bir devlet değildir. Mısır bir devlet değildir. Bunlar yirminci yüzyılın Sermaye devletleridir. Almanya, Japonya devlet değildir.
  Ortaklık döneminde yeni devletler oluşacaktır. Önce semt kooperatifleri kurulacak. Bunlar birleşerek bucakları, bucaklar birleşerek illeri, iller birleşerek devletleri oluşturacak. Tek İslam devleti olmayacak ama İslam Devletleri Birliği olacaktır. Bunlar hakemlik sistemine uyan barış devletleridir. Hakem kararlarını kabul eden devletler savaşı kazanacaklar ve İslam devleti olacaklar.
  İnsanlık Anayasası uygulanacaktır.
  Hakemliği kabul etmeyen devletler olacak. Onlar eşkıya olacak.

  • Sn hocam, Almanya ve Japonya devlet değildir diyorsunuz. Olmaz olur mu? Bu konudaki sınıflama kriteriniz pratikte doğru değil. Türkiye dahil diğer örnekler devlet oldu da, sürdürülebilir mahiyette sağlam ve müreffeh birer ülke olabildi mi? TC kurulalı beri hala sallanıyor! Çünkü, akıl-iman sentezinden mahrum bırakıldı….

 19. BEKAN SORUNU.
  Beka sorunu varsa ve kronik hale gelmişse ülkeyi uzun zamandır yönetenler bunu nasıl söyleyebilir.
  Bize oy vermezseniz sizi öcüler yer korkutması mı………..?
  Bütün cebri tedbirler hep korku salınarak halka kabul ettirilir.
  En kolay ve kurnazca yönetim şekli ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktığıdır.
  Beka sorunu gerçekten varsa şimdi beka için oy isteyenler uzun yıllarda çözemedikleri sorunu gelecekte nasıl çözerler.
  Bence bu kritik süreçte halinize razı olun ve bize katlanmaya devam edin.
  Beka sorununu iktidar gündeme getiriyorsa iflasının ilanıdır.
  İçimiz dışımız düşmanlarla dolu demek.
  Demokrasi lüks.
  Özgürlük lüks.
  Adalet lüks.
  İnsan hakları lüks.
  Evrensel hukuk kuralları lüks.
  Varsa yoksa her şeyi güvenlik güçleri ile kontrol altına almak.
  Hatta ekonomi ve piyasa ya bile fiyatların yükseliş sebebi olarak üretim azalışı değil, stoklama olarak bakar ve müdahale etmeye kalkılır.
  Bugüne kadar yapılan hataları da yönetenler seslendirirken acaba bu ülkeyi uzun zamandır uzaylılar mı yönetti diyoruz.
  Bu yeni sistem de mualefet görevini de iktidar üstlenmiş durumda.
  Yanı artık yeni bir mualefete ihtiyaç yok denilmek isteniyor.
  Mualefetin olmadığı ülkelerin rejimleri hangi rejim tipine giriyor acaba?
  Kısaca beka sorunu var demekle var olmaz ,yok demekle yok olmaz.
  Beka sorununa var diyenler ,aslında biz olmazsak ülke batar demek mı istiyor.
  Bir ülke nın istikbali fanı kişilere bağlı ise durum gerçekten vahim demektir.
  Partiler oy almak için kullanamayacakları malzeme yoktur deyip geçmek lazım.
  Derler ya seçim arefesinde söylenen sözleri fazla ciddiye almayın diye.
  Seçim var, her sözü söylemek mubah hale geliyor bizim gibi ülkelerde.
  Seçimden sonraki söz ve eylemleri değerlendirmek daha isabetli olacaktır.

 20. Fehmi bey diyorki “yalnız kalma pahasına da olsa, kendi çapımda “Hayır, Türkiye’de bir beka sorunu yoktur” diye tekrarlama ihtiyacı duyuyorum.“Vardır” diyenler hata ediyorlar.”…aklıma o fıkra geldi…
  Temel otoyolda ters yöne girer.. Bunu gören trafik polisi, sürücüleri uyarmak için radyodan anons yaptırır. Bu arada ters yolda ilerleyen Temel de radyo dinlemektedir..
  Polis radyodan:
  Lütfen dikkat, ters yönde ilerleyen bir araç var!
  Temel bağırır, ne bir tanesi hepsi hepsi….

 21. 15 Temmuz’u yapanlar kendileri açısından bir beka sorunu gördüler
  ve darbe girişiminde bulundular.
  Halkımız da bir beka sorunu
  gördüğü için sokaklara dökülerek canı pahasına darbeyi bertaraf etti.
  Şimdi bu iki beka aynı şey mi?Aynı
  torbaya konabilir mi?
  Ben derim ki,herkesin bekası kendinin
  olsun.Ya da beka vardır bekadan içeru.

 22. Tamam…. dağılın… fehmi bey beka sorunu yok dedi…fehmi bey sever komplo teorilerini. acaba suriyedeki bekaa vadisini mi kastetti…..o zaman doğru Türkiye’de bekaa sorunu yok. Bekaa Sürüyenin iç işleri…bizi ilgilendirmez..

 23. Beka sorunu bence de yoktur. Eğer gerçekten Cumhur ittifakı ısrarla beka sorunu vardır diyorsa; 16 yılın birikimidir. Şimdiki Türkiye’yi, Kurtuluş dönemindeki Türkiye aynı duruma geldiğini düşünüyorum. Cumhur ittifakı yararlı cemiyetler düşünün; Cumhur ittifakına karşı olan herkes zararlı cemiyetler düşünün….! Sanki CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi en büyük zararlı cemiyetler olduğunu düşünüyorlar. Bu durum en çok ABD ve Rusya devletinin işine yarıyor. gerçekten beka sorunu olsaydı; hiçbir parti farklı düşünceye sahip olmazdı. Yeni kapı ruhu devam edecekti. Beka sorunu değil de yanlış ekonomik uygulamalar vardır.
  SAYGILAR SEVGİLER

 24. ALLAH RT erdoğana uzun ömürler versin onun gibi yöneticileri başımızdan eksik etmesin.ben sizi 1997den beri yazılarınızı fırsat buldukça okuyorum bugün ilk defa bir yazara yorum yazdım Ahmettaşgetiren hocama bu da ikinci sizede soruyorum RT erdoğan ümmet ve millet için iyi işler yapiyor NE DEĞİŞTİ HOCAM

 25. güneş vardır ve parlar.
  şimdi güneşe tapanlar var diye, güneş sözünden irkilip, güneş yoktur mu diyelim.
  biz güneş yoktur dediğimiz zaman güneş yok oluyor mu???
  bu toprakların her zaman beka sorunu vardır, olacaktır. bu manipüle ediliyor diye yok saymak en hafifinden anlamsızdır. devletin gücü arttıkça beka sorunu azalır. ceylanın pek çok doğal düşmanı vardır lakin insanı saymazsak aslanın ya da filin öyle değil. çünkü ceylan zayıf, diğerleri güçlüdür. bizim ise içerde ve dışarda doğal düşmanlarımız çoktur çünkü yeterince güçlenebilmiş değiliz. maalesef. enerjimizi içi boş tartışmalara harcadığımız sürece de zor görünüyor…

  • bugün chp eski manisa milletvekili şahin mengünün internette ropörtajı vardı. her söylediğine katıldığımı itiraf edeyim, nadiren bir chp linin her söylediğine katılırım.
   ropörtaj şöyle;
   CHP diye bir parti kalmayacak artık. HDP- PKK ilişkisi saklı değil. PKK’nın mücadelesi ve amacı belli. Seçimler öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü destekler adeta ihanet gibi”
   . CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi çizgisinden çıkardığını iddia eden Mengü, HDP’yle gidilecek bir yol, varılacak bir hedef, kazanılacak bir seçim başarısı olamayacağını söyledi. Mengü, 31 Mart’taki seçimler için kurgulanan stratejilerin boşa çıkacağını, beklentilerin karşılık bulmayacağını ifade etti.
   Seçmenler, sandıkları boykot edebilir. Demokratik hiçbir ülkede bu kadar seçim kaybeden bir lider makamında kalamaz. ” İstanbul’un ilçeleri ve bazı büyükşehirler ve kimi illerin HDP’ye bırakılması doğru değil. Gerçek , Kazanan değişmiyorsa, demek ki kaybedenin değişmesi gerekiyor.”CHP’liler parti kadrolarından uzaklaştırılıyor. Tavandaki partililer gibi taban da küstürülüyor.
   küstürülüyor.
   “CHP’nin gerçekten ulusalcı olanlara bırakılmasının vakti geldi de geçiyor” diyerek muhalefettekilere çağrı yapan Mengü, “Ülke bütünlüğüne kast edenlerle kol kola yürünmez. HDP’ye bu kadar destek olmak, CHP’nin kurumsal kimliğine de aykırı aslında” dedi.
   Mengü, “Demokrasi başka, diyalog başka, karanlık ilişkiler bambaşkadır. Senin oy verdiğin, el verdiğin parti, ülkenin bütünlüğüne karşı ise terörü destekliyor ise orada zaten demokrasi söz konusu değildir” diye konuştu.
   ‘Genel başkan’ olarak her konuda ‘tek karar verici’ olmanın doğru olmadığını belirten Mengü,”Ön seçim yöntemi dışındaki ihtimal baskıları yansıtıyor. Adaylar konusunda bazı talimatlar var veya birilerinin çaresiz gibi aday olması gerekiyor sanki. Antidemokratik usuller ile bir aday listesi çıkarıldı. Tepkiler büyüyor. İstifalar, boykotlar, protestolar haksız sayılmaz. Parti içinde adeta bölücü bir kadro var.
   bu tespitler bir partilinin acı dolu sözleridir.
   bana kalırsa beka sorunu yok diyenler bu tabloya bakarak diyorlar. çünkü sorun var deseniz çözecek bir alternatif muhalefet yok. kendi sorunlarını çözemiyor muhalefet. beka meselesini nerden bilecek??? burunlarının ucunu göremiyorlar işte…gerçekte sorun muhalefette… ve aydınlarda. aydınlar sorunları elit bir bakış açısıyla analiz edip çözüm için siyasileri yanlarına çekecek yerde siyasiler aydınları kendi düşük seviyeli tartışma ortamlarına çekiyorlar. beka meselesi var, aslında yok, olabilir de ama yok desek daha az irkiliriz falan…

   • Didem hanım vatan partisinden diğer partilere özelliklede CHP ye geçişleri CHP nin ulusalcilara bırakılmasının bir parçası olarak mı anlamalıyız. Siz böyle mi görüyorsunuz.

    • Özür dilerim anlamsız saçma bir soru olmuş. Vatan partisinden istifa eden genel başkan yardımcısı Yaşar Okuyan in CHP ye etkisi ne olur? u sormak istemistim.

     • chp bizim ulusal bir değerimiz, zenginliğimiz, denge unsurumuz-olmalı-idi…
      lakin chp de gördüğüm sadece karmaşa ve savrulma.
      chp nin ulusalcılara bırakılması gerektiği sayın mengünün görüşü. ben ulusalcıların ağırlık kazanmasından çok dengeden ve değerlere sahip çıkılmasından yanayım. lakin delege sistemi bir mafya yapı oluşturmuş, kemal baba yapıya hakim olmuş, yanlış kararların bini bir para haline gelmiştir… yani mevcut yönetim nedeniyle kim gelse fazla etkisi olmaz diye düşünüyorum.
      selamlar.

 26. Bugun. beka. sorunu. vardir. diyenler. ulkeyi. 17. yildir. yonetiyorsa. hakikaten. bu sorun. vardir.
  O zaman. adama. sormazlar. mi? Bunca. yıl. ne. yaptın?Neden. ulkenun. geleceğini. kararttin.
  Bence. ak. parti. yanlis. yola. girmis. ve ayağına. kurşun. sıkmaktadır.Bir an once bu soylemden. vazgeçmelidir.KENDI. BEKASI. IÇIN.

  • Bu ülkeyi 17 yıldır yönettiğini söylediğin iktidar
   Fazla değil 2007 yılında muhtura,
   Fazla değil 2008 yılında kapatma davası
   fazla değil 2012-2013 yıllarında kendi davetlerine eşlerini sokamıyordu.
   Fazla değil 2014 de yatak odalarına kadar FETÖ sızmıştı.
   Çok değil 2016 yılında ordunun yarısı ABD VE İSRAİL tarfından ele geçirilmiş ajlanlar taafından alaşağı edillmesi son anda engelledi.
   Bu ülkede ah bir rahat bıraksanızda muktedir olsalar

   • serdar turhan , 2007 muhtırasını veren eski gn.kurm.bşk.Yaşar Büyükanıt Paşaya ne oldu ? Bir soruşturma geçirdi mi ? İktidar tarafından zırhlı araba ile ödüllendirildi. Bırak masal anlatmayı .

    • Onlar masal darbede masal bir sizin ABD deki masalı gerçek
     Hepimiz yaşadık ve gördük

     • Darbe girişimi masal değil , biz de meydanlarda aslanlar gibi meşru seçilmiş hükümeti savunduk.

   • Acaba , Yaşar Paşa , Ak Parti FETÖ ile birlikte hareket ettiği için muhtıra vermiş olmasın serdar ? O yüzden soruşturmaya uğramıyor olmasın ? ne dersin ?

    • Ne için verdiği kameralar önünde idi özde sözde meselesi idi oda tiyatro idi değil mi
     O gün dik duruş ile savuşturuldu ve sizin her davayı bir darbe olarak kullanmanızdan dolayı açılan davalarda berbat oldu
     Siz her türlü tedbir için her kılığa girdiğinizden her olay dizin için tiyatro
     Elinde silah darbe yaparken yakalanan bile tiyatro diyor
     Sen önce ABD Papaz’ınız ve taraftarlarının durumunu açıkla yakın tarihe sonra git

   • Sadece yatak odalrına değil devletin kozmik odasına da FETÖ sızmıştı. Bülen Arınç sayesinde. Bir soruşturma oldu mu haci ? El cevap : Şu ana kadar olmadı , ama AKp dönemi bitince devlet gereğini yapacak . Merak etmeyin.

    • Hükümet bitince siz yani FETÖ kalıntıları geleceğinizi planlıyorsunuz ve kendi kendinizi yargılanacağınızı zannediyorsunuz
     Dur orda yemezler kılıktan kılığa girmek yok
     Bu hükümet döneminde ulusalcıların darbe baskıları ile fetö cülere bu hükümet sarılmış olsada inlerine giren ABD ajanı bu organizasyonu dağıtanda yine reistir
     Bu olanlar bir sol hükümet döneminde olsa nasıl da din sömüüsü yapıp hepimizi yine kandıracaktınuz

     • Kandırılanlar belli hacı. Bizim onlarla bir bağlantımız olmadı hamdolsun. Parsel parsel verenler de belli. Niçin hedef saptırıyorsun ey gafil trol ?

     • Kargayı sesinden tanıyoruz.
      Kandırılmak insalık hali de
      Gönüllü ABD ajanı olmak ayrı bir konu.
      Çünkğ bu zamana kadar yapılmış tüm darbelerde birilerinin eliyle birileri kandırıldı ve darbe yapıldı.
      İlk kez darbe dürüldü ve iasde edildi.
      Şu papaz ABD de ne yapar 20 yıldır bir anlat

     • Görüdğüm kadarıyla bu papaz son 10 yılını sizin siyasi hareketinizle kanka olarak geçirmişti

     • Maalesef evet.Kim beraber değildi ki.
      Çünkü dün,iman hizmet gırla gidiyordu.
      Ulusalcılar 2002 den itibaern denize düşürüp yılana sarılmak zorunda kalınmıştı.
      aynı zamanda o yılana karşı isen o yılanın her tarafını ezen ve mücadele eden de yine bu hükümet oldu.
      Karar ver karşısmısnın bunlara değil misin.
      Karşı isen sevin işte inlerine giriliyor.
      ama bence sen pek bir tedbir yapıyorsun

     • Ülkücüler papazla beraber değildi Serdar. Hep uyardılar , ama dinleyen olmadı . Hatta bu papaz 2010 referandumunda anayasayı AKP ile değiştirerek yargıya hakim oldu. ” MEzardakileri dahi getirin oy kullandırın ” diyordu . Bİzler o referandumda MHP liler olarak HAYIR dedik. Ama tüm AKP liler ve sizin gibiler EVET dediler. Şimdi de baykuş gibi millete aklınızca korku salıp , herkesi FETÖ cülükle suçlayıp , eski AKP suçlarını gölgelemeye çalışıyorsunuz. Bilir misin bilir misiz ? Ozan Arif de ülkücüydü , ancak şu anki MHP yi tanıyamıyor , ben de öyle olan ülkücülerdenim ve Çözüm Süreciyle , 2010 Fetö referandumuyla memleketi mahvedenlerin adaylarına , MAMAKTA C5 koğuşunda ülkücü garsaşlarıma işkence yapan itlerin eniğine oy verecek kadar şerefimizi kaybetmedik. Boş boş konuşacağına yakın tarihi oku , öğren . Ülkücülwerin çektiği çileleri öğrenmek için OZAN ARİF şiirlerini dinle , empati yap , sonra gel bizi FETÖ ile suçla . GERÇEK FETÖ ler AKP liler. NOKTA.

 27. Sayin koru yedi duvel maşalari ile bize saldiriyor hala bunu görmezden geliyorsun el insaf diyorum

  • Siz bakmayın öyle Özgür Özel’gillerin telaşla “Beka sorunu yoktur” diye ön almaya çalışmasına ya da Muharrem İnce’nin “Beka sorunu yoktur, zekâ sorunu vardır” diye Tatanka şiirinden fırlamış aptal bir kafiyeye sarılmasına.
   Ne yapmak istediklerini gayet iyi biliyorlar……Bundan sonrakiler mahkeme salonlarını göremeyecektir….

  • Kısa yorum yapınca gerçekten daha zeki duruyor.
   Söz vermiş olduğun silinmiş bilgileri arşivinden göndereceğini söylemiştin. Bekliyorum.

   • Bu yorumu Deniz Egemene cevaben yazmıştim.
    Nurdan
    5 Şubat 2019 at 11:21
    Ne istediginizi neden yazmadiniz?
    Neyise ben şu an TC devletinin Kavakci elamanlarindan sadece Merve K nin ne kadar vatan sever olduğunu ve ABD li TC Buyuk elcisinin TC aleyhine yaptigi şahitlikleri ve şikayetlerinin orjinellerinden bir kac tane ekte. Bunlara K nin ABDde TV TV gezip Turkiyeyi şikayet ettiklerinide arsivimden bulabilirsem bir ara onlarin linklerinide veririm.
    Bundaki bilgiler Akit ve Yeni asyadan
    alınmiş Merve kavakci
    IHRC Rapporteurs Return from Turkey: Preliminary Statement
    November 16, 1998
    Buda Merve kavakçiyi New York Times
    yaziyor.
    https://www.nytimes.com/
    Bundada merve kavakçi Turkiyedeki
    azinliklarin dini özgurluklerinin olmadiğina dair şahitlik ediyor
    events/religious-freedom-turkey?page=7
    Buda gene kavkçinin şikayetleri sayfalar dolusu.
    https://www.ihrc.org.uk/activities/press-releases/7696-ihrc-rapporteurs-return-from-turkey-preliminary-statement/
    Yorumu Cevapla

    • Ya takıyor ya sarıyorsun.
     Biraz normaleş bence.
     Bu deli saçmasının ne anlamı var?

     • Siz bir Akilli olarak benden arşivdeki adi sani olmayan silinmiş belgeleri istediniz bende sizi kırmamak için beka sorunuzu ödediginiz sülalenin bir kaçinin linkini vererek Akilli saçmasina yardımci olmak istedim.
      Haklisiniz DELILER AKILLILARAN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DEĞİL ne yazdiğini anladıklari için, Sacmalamş oliyorlar.

  • Zeka sorunu sadece Türkiyede yok sadece , okyanus ötesinden ötenlerde daha büyük bir zeka sorunu var.

   • Haklısınız! şu an T C Başkanin ve devletinin Danişmanlari okyanus ötesinde doğüp büyumuş Babalari ve kendileride Amerkali. Sülalece Maaşlarini TC den alip ABD ye hizmet ediyorlar.
    Hayatlar boyuncada TC ABD ye şikayet etmekla gecmiş…. Analari ve akrabalaride TC yi elçileri İNGILIZCE anlamasaniz dahi resimlerine bakip isimlerini okuyun yeter.
    Demeki bunlara beka sorunu olan trollerde zeka sorunu onlardan geçmiş.
    Hay aklinizla bin yasayin, ama şu an sizinde dediğiniz gibi ZEKA sorunlalar olanlara mahkum edilmişsiniz.
    Tabii o suç sizde degil hani o dirilen Rahmetler var ya onlarda.

    • Nurdan ahnım artık çocuklar bile İngilizce biliyor bu çağda. Sizin yaşadığınız ülkenin dilini öğrenmekle bilmeniz kadar doğal bir şey olamaz. Bunu övünç kaynağı yapmanız çok anlamsız. Sadece acıyorum size. Çünkü yaşadığı yerin dilini bilmeyen dünyada yok artık .

     • Onun ingilizcesine laf etme doğrucubaşı! Türkçesine ne dersen de umrunda olmuyor ama çingilizcesine en ufak laf söyletmez haberin olsun:) canını yakar yani…

     • Serdar , PAPAZ dediğin şahısla 10 yıl birlikteydiniz. Bu şahıs ve örgütünün ABD CIA gizli servisi olduğunu bilmeyen yoktu.Dilimizde tüy bitti anlamadı AKP li siyasiler , kandırıldık deyip işin içinden çıktılar. Ozan ARİF i bilir misin ? İşte biz öyle ülkücüyüz. Kimse bizi AKP ye destek vermiyoeuz diye sigaya çekemez. Tunç Soyer denen babasına sahip çıkan işkencecinin oğluna da siyasi olarak pirim vermeyiz. Rakı fabrikalarının sayılarını artırmayla övünenlere de . Sadece ALLH CC rızası için hareket ederiz. Seküler dünyanın maddi metaları bizi ilgilendirmez , o zaten AKP lilerin oldu . Vasın onların olsun. Bizim davamız İLAY-I KELİMETULLAH davasıdır. Başka davamız yoktur. Size OZAN ARİF şiirlerini dinlemenizi tavsiye edermi. Özellikle ” KÖR MÜSÜN ” diye bir şiiri var. TÜm şiirleri güzel ozanımızın. İzmirde , CHDP nin adayını destekleyecek olan türkücü İYİ partililere de , Ozanı Arif in C5 şiirini dinlemelerini tavsiye edermi .

    • İngilizce anlıyoruz Nurdan hanım . Çoluk çocuk bile anlıyor. Bu bir meziyet olmaktan çıkalı çok oldu buralarda. Dünya bir köy oldu artık . Ancak , devleti Avrupa İnsan hakları mahkemesine şikayet eden bazı eski AK hanımların yaptıklarını ben de yanlış buluyorum. Biz ülkücüler yeri geldi dar ağaçlarına gönderildik ama hala devletimize sahip çıkıyoruz. Okyanus ötesinden burayı bilmeden masal anlatmıyoruz .

     • MHP de artık tam destek diyor bekaa sorunu var diyor.
      Sen ülkücüyüm ama oy kullanmayacağım tedbiri yapan kanattansın anladım.
      Burada bir kadın şikayet etmiş.
      Karşıda ABD gizli servisi ile çalışan bir örgüt var.
      Bu yazdıklarının1/100 unu onlara yaz.
      Papaz neden ABD kucağında

Yoruma kapalı.