İçeride ve dışarıda oyuna getiriliyoruz ve benim buna itirazım var

3
Reklam

Görünene takılıp görünmeyeni gözden kaçıranlara güleriz… Her taşın altında bir şeyler ararız… Hem ülkemiz tarihi, hem de dünya tarihi, bizim bu özelliğimiz sayesinde, birden fazla versiyona sahiptir…

‘Yalan Söyleyen Tarih Utansın’ adını taşıyan kitaplarımız ve alternatif tarihimiz vardır bizim.

‘Komplocu’ denilmesi bile bizi böyle davranmaktan vazgeçirmez.

Buna rağmen.. her ‘garip’ olay, bizi, bu özelliklerimizden uzaklaştırır.

Her seferinde oyuna da geliriz.

Akıl alır gibi değil.

İçeride: Heykele saldırı

Olay Siverek’te yaşanmış: Şalvarı ve sakalıyla sarığı yerli yerinde, elinde orak-pala karışımı âlet bulunan adamın biri, “İslâmda putperestlik yoktur” gerekçesiyle Atatürk heykeline saldırmış…

Adamın saldırırken çekilmiş renkli fotoğrafları gazetelerde yayınlandı.

Reklam

Ne diyorsunuz?

Ben “Arkası gelebilir” diyorum.

Tarihimiz beni böyle düşünmeye sevk ediyor.

Demokrat Parti (DP) iktidarının henüz başlarında.. 1951 yılı şubat ayında.. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde 50 kadar farklı Atatürk heykeline.. hepsi de Siverek’teki şahsın kıyafetine bürünmüş tipler tarafından.. saldırılar gerçekleştirilmişti.

O saldırıları yapanlar da “Heykel puttur, putatapıcılıktır” gibi bir mazerete sığınıyorlardı.

DP’yi hedefinden saptırmayla sonuçlandı o olaylar…

Özgürlükçü olma vaadiyle iktidara gelmiş DP, heykel kırma olaylarından sonra iki yasal düzenleme yaptı: 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanunu ile Türk Ceza Kanunu’na eklenen ve 1991 yılında Turgut Özal tarafından komünist faaliyetleri yasaklayan TCK 141 ve TCK 142 sayılı maddelerle birlikte kaldırılana kadar muhafazakâr kitlenin üzerinde Damokles’in kılıcı gibi duran TCK 163. madde

Kendilerine yakın gördükleri bir partinin iktidarına yardımcı olmak üzere ‘Milliyetçiler Derneği’ çatısı altında toplanmıştı o dönemin muhafazakâr aydınları; çok geçmeden (1953) başkanı DP’den milletvekili (Prof. Sait Bilgiç) olan derneği de kapatacaktı DP.

Reklam

Heykellere, normal şartlarda yapmayacakları tasarruflara iktidarları zorlamak için saldırılır bizim ülkemizde.

Yıl 1951.. Atatürk heykellerine saldıranlar mahkeme önünde..

‘Ticani’ diye adlandırılan bir grup yapmıştı 1951 yılındaki saldırıları. O sırada cumhurbaşkanı olan Celal Bayar yaşananları yıllar sonra Yeni Asır’dan Erkin Usman’a anlatmıştı.

Okuyalım:

“İktidarımızın ilk yıllarında, Kemal Pilavoğlu adında birinin yönettiği tarikat mensupları ellerine geçirdikleri çekiçlerle Atatürk heykellerine saldırıyor, huzursuzluk çıkartıyorlardı. Hükümet, bunlara karşı gerekli tedbirleri alıyordu. Fakat olayların birbirini kovalaması, toplumda sinirli bir hava estirdi. Pilavoğlu isimli tarikat şeyhi, 26 müridi ile yakalanıp adliyeye sevk edildi. Yine bu aylarda yeraltı faaliyeti yapan bir gizli Komünist Partisi de ele geçirildi ve 188 üyesi Adliyeye sevk edildi. Bütün bunlar gösteriyor ki; demokrasinin getirdiği hürriyet havası içinde aşırı akımlar ortalığa yayılmışlardı. Toplumu aşırı cereyanların zararlarından korumak lazımdı. Bunun için sağ ve sol akımlara karşı Ceza Kanunu’ndaki cezaları ağırlaştırmak, Atatürk heykellerine ve Atatürk’e karşı harekete geçeceklere karşı da Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkartmak gerekiyordu. Atatürk’ün kurduğu ana muhalefet partisi ise bu kanun karşısında yer aldı. Demokrat Parti içinden bazı milletvekilleri de, şahsi düşüncelerine bağlı kalarak bu kanunun çıkmasını engelliyordu. Kanun müzakeresi aylarca sürdü. Bir gecede 17 Atatürk heykeline birden saldıranlar, o gün bugün ortada yoktur.” (Yeni Asır, 10 Kasım 2003).

Siverek’teki tip ve benzerlerinin kulağına üflenerek ajistasyon yoluyla harekete geçilmesi sağlanır ve neredeyse 100 yıldır oralarda duran heykeller birdenbire hedef haline geliverir…

Bakalım bu defa ne olacak?

Dışarıda: Mescid-i Aksa

İçeride böyle de dışarıda durum farklı mı?

Farklı değil. Farklı olmadığını görmek için, uluslararası bir sorun haline dönüşen şu son Mescid-i Aksa olayına bakmak bile yeterli.

Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam Dünyası’nı galeyana getirmenin yolu Mescid-i Aksa eksenli bir ihtilâf çıkartmaktır; bunu sağlamak ise çocuk oyuncağı gibidir.

Müslümanların ilk kıblesi olan ve ‘miraç’ olayının yaşandığı Mescid-i Aksa’nın giriş-çıkışları iki ayrı denetimle sağlanır: İlkinde İsrailli askerleri aşmak gerekir.. ikincisinde de Filistinli polisleri…

Yapılacak iş belli: Kışkırtılmış bir Filistinli İsrail askerlerine saldırır, sonra da Mescid-i Aksa’nın bulunduğu harem bölgesine sığınır… Ardından, şimdi olduğu gibi, harem bölgesine askerlerini sokan İsrail giriş-çıkışları denetim almaya kalkar…

İşte size nur topu gibi bir global sorun.

Özellikle de, AK Parti gibi İslami hassasiyetleri kuvvetli bir kadronun yönetimde bulunduğu bir partinin iktidarında, Mescid-i Aksa eksenli her ihtilâf, Türkiye’den muazzam tepkiler çeker.

Çekiyor da…

Her ihtilâf sonrasında, ortama makuliyet hâkim hale geliyor gelmesine.. ama arada yapılan kaçınılmaz sert çıkışlar.. çıkışı yapan hükümet(ler)in hareket alanının kısıtlamasına yol açıyor.

Türkiye’nin dış politika dengelerini sarsmak isteyenler için her defasında işe yarayan bir yöntem bu.

Hani ‘uyanık’ insanlardık…

Düz düşünen, olayların göründüğünden farklı olabileceğinden kuşku duymayan, her taşın altında farklı bir ‘şey’ aramayan insanlar olsak, heykel kırma yoluyla veya Mescid-i Aksa kullanılarak yoldan saptırılmak istenmemizden habersiz olabilirdik ve ben de kaderimize boyun eğerdim.

Fakat öyle bir halimiz yok ve yine de oyuna geliyoruz.

İtirazım buna işte.

ΩΩΩΩ

Reklam

3 YORUMLAR

 1. Bu İngiliz oyunlarına alışığız ancak İngilizler bu oyunlar ile bir netice alamayacaklarına alışıklar mı bunu da zaman gösterecek.

 2. ATATÜRK’ü KORUMA Kanunu Çıkarmak ;
  – “Çankaya” Kitabı’nın ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Falih Rıfkı Atay’a göre, onu putlaştırmaktır.
  – Halide Edip ADIVAR’a göre, onu ilahlaştırmaktır.
  – İstiklal Harbi Komütanlarından S. Adil Paşa’ya göre, ” Atatürk Meşhur dikdatörlerdendir. …Hakkında böyle bir Kanun çıkarılması yanlıştır. Böyle bir Kanun dinimize de aykırıdır, (Yeni Sabah, 18.04.1951)
  – CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ne göre …….
  – DP Demokrat Partiye göre…..
  böyle bir Kanunun çıkarılMAMAsı gerekir.
  Nitekim, bu eleştirilerden sonra Atatürk’ü Koruma Kanunu (tasarısı) CHP ve DP mebuslarının ÇOĞUNLUĞUNUN OYU ile RED Edilir, TBMMeclisinde.
  Fakat, CELAL BAYAR o devirde, Üniversitelerde HÜKUK Prof.lugü yapan YAHUDİ Prof ERnest
  HİRSCH’i görevlendirerek, tıpkı 28 Şubat’taki gibi makyajlatıp, etrafa korku salarak ve Meclis’i zor altında bırakarak, Tasarıyı Kabul ettirir.
  Keza, 28 Şubatta TEKRARLANDIĞI şekliyle, – aczimendiler gibi – bu amaçla, Ticani denilen bir grup sürü üretilir, bir günde, provokasyonla, 17 HEYKEL kırarlar ve KANUN kabul edildikten sonra BİRDENBİRE ortalıktan da kaybolur, toz olurlar.
  Heykeller kırılsa bile, hiçbir Demokratik, Çağdaş bir ülkede Tek Şahıs için kanun çıkarılmamıştır. Çağlar öncesi Ramses, Neron dönemlerinde, belki.
  Gerçekten, Osmanlı hocaları gibi, eli sopalı bir şekilde, ölmüş bir lideri koruma altında tutmak, hem tarihi inkar, hem onu küçük ve savunamaz görmektir. TUĞRUL TÜRKEŞ’in dediğ gibi, ” Onu nasıl ki, Partısi
  korursa” bir lideri de Milleti koruyacaktır, elbette. Bu Kanun Atatürk’e HAKAREt’tir, onun bir aybı varmış gibi, ACİZLİK İfadesidir. Ben şahsen, değil Atatürk, kendimin ölüsünün böyle Korunmuya alınmasına esef ederim. LIDERLER eSERLERİYLE ÖVÜLÜR veya yerilir. Hükmü tarih verecektir, elbette.
  Acaba, Ak Parti DP ve CHP’li mebusların çoğunluğunun oyuyla reddedildiği gibi, Ak Partiye – Atatürk adına – GİRAN gelip, kaldırma çalışması mı var ki, gene Provokatörler HAZIRLANIYOR.

 3. Biz bu filimi 28 Şubat 1997den öncede görmüştük.
  Her cübbe giyeni Müslüman bilip arkasına cahilce takilip sorgusuz sualsız yalanlarïna inanırsak,yukardaki resim gibi resimlerden bizim torunlarimizin torunlarınada görmek nasib olur.
  Türkiyede tarikatlarin sihbet toplantilarında söylenen ilahiden birisinin bir bölümü bizım cahaletimizi (din konusunda) anlatmaya yeter herhalde.” Babil selam bariş kapısından girdiler”

Yoruma kapalı.